ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. cikk. Általános rendelkezések

Az XPLORA Watch a hozzá tartozó alkalmazással és mobiltelefon-szolgáltatási előfizetéssel együtt adatokat gyűjthet és továbbíthat az XPLORA TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GMBH / XPLORA TECHNOLOGIES AS számára, például helymeghatározási adatokat. Az ilyen részletes adatgyűjtés és -felhasználás kritikus fontosságú az XPLORA Watch sikeres működéséhez. Az adatgyűjtést, az adatok tárolását és felhasználását szigorú adatvédelmi és biztonsági intézkedésekkel kezeljük.

Az XPLORA App és a Platform személyes adatokat gyűjt, amikor a felhasználó (a továbbiakban: „Ön” vagy „Tag”) regisztrál az XPLORA-nál.

A "személyes adatok" olyan információk, amelyek azonosítják vagy azonosíthatják Önt vagy a Felhasználót, mint például az Ön neve, címe, helymeghatározási adatai vagy más, észszerűen ilyen adatokkal összekapcsolható adatok.

Nagyon nagyra értékeljük annak fontosságát, hogy az Ön személyes adatait megvédjük az összes rendeletnek és távközlési törvénynek, beleértve, de nem kizárólagosan a nemzeti adatvédelmi rendeletnek, valamint az EU GDPR-nak megfelelően.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatainak védelme érdekében az ésszerű biztonsági előírások alkalmazásával, és ezúton tájékoztatjuk Önt azokról a célokról és módszerekről, amelyekkel személyes adatait felhasználhatjuk, valamint az Ön adatainak védelme érdekében tett intézkedésekről. 

 

2. cikk. Adatkezelők és adatfeldolgozók. Hozzáférés, helyesbítés és törlés

Skandináv felhasználóink számára (Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország és Izland) esetén az adatkezelő az XPLORA Mobile AS, org. no. 814 499 022, az adatkezelő. Az XPLORA Mobile AS elérhető a kundeservice@xplora.no vagy asiakaspalvelu@xplora.fi vagy kundservice@xplora.se címen. Egyéb európai felhasználóink számára az XPLORA TECHNOLOGIES AS, Reg no: 916 752 628 az adatkezelő. Az XPLORA TECHNOLOGIES AS elérhető a support.hu@xplora.com címen.

A GDPR és a személyes adatokra vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében Ön jogosult a hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jogával kapcsolatos kérdésekben kapcsolatba lépni ezen adatkezelők valamelyikével.

Az Infomark Co Ltd, 360 Kids Guard Co., Ltd., Amazon Web Services, Zendesk Inc. és Ninja Partners Inc. mind adatfeldolgozók a közöttünk és e szervezetek között létrejött adatkezelési megállapodások értelmében.

Az Öntől gyűjtött összes adatot és személyes információt a nevünkben a Dublinban (Írország) és Frankfurtban (Németország) található Amazon Web Services-ben tároljuk és dolgozzuk fel, és néha továbbítjuk az Ön adatait az Ön anyaországából ezekbe a szolgáltatásokba Dublinba (Írország) és Frankfurtba (Németország) található szolgáltatásokba. 

 

3. cikk Az Öntől gyűjtött személyes adatok kategóriái és felhasználásuk módja

Amikor szolgáltatásainkat nyújtjuk Önnek, vagy az Ön számára nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban az alábbi típusú információkat gyűjthetjük Öntől és az Ön eszközeiről:

Szolgáltatáshasználati információk, hozzáférési információk, cookie, IP-cím, mobileszköz-azonosító számok (készülékazonosító vagy IMEI), jogosulatlan vagy nem megfelelő hozzáférési információk, az Ön eszközén tárolt helyadatok vagy az Ön helymeghatározási adatai.

 

Egyéb részletes adatok az általunk gyűjtött személyes adatokról

Adat

Megjegyzés

A mobilalkalmazás telepítési adatai

Eszköztípus

Eszköztoken

Telepítés-azonosító

Telefonszám

A mobilalkalmazás felhasználói adatai

Felhasználónév és jelszó

Telefonszám

Felhasználó által kezelt eszközök

Telepítési adatok

Kapcsolati ikon

 

Kapcsolati ikon kép hivatkozása telefonos névjegyhez

Telefonos névjegy

Telefonszám

Névjegy beceneve

Az óra eszközadatai

Az óra telefonszáma

Az óra IMEI-azonosítója

Az órába helyezett SIM kártya IMSI-azonosítója

Az óra MAC-címe

Firmware verzió

Tartózkodási hely

Eszköz beállításai

Az óra beállítási értékei

Eszköz állapota

Az óra állapotának értékei

Eszköztoken

Az óra eszköztokenje

Eszközikon

Az óra ikonképe

Tartózkodási hely

Az óra koordinátája időbélyegzővel ellátva

 

A következő csatornákon vagy módszereken keresztül gyűjthetünk adatokat Öntől:

- a weboldalon, papíralapú űrlapon, faxon, telefonon, ügyfélszolgálati oldalon, e-mailben, promóciós eseményre való jelentkezésen, logisztikai szolgáltatáson keresztül

- automatikusan gyűjtjük Öntől a szolgáltatásaink végrehajtása vagy használata során

- a szolgáltatásunkra történő opcionális regisztráció során gyűjtjük

 Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az Ön és köztünk létrejött, szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése.

Ezen túlmenően feldolgozhatunk személyes adatokat, ha az alkalmazandó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy végrehajtható kormányzati kérés erre kötelez minket, vagy ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alkalmazandó, nevezetesen olyan esetekben, amikor jogos érdekeink vannak, amelyeket nem írnak felül az adatvédelmi érdekek.

 

4. cikk - Az Ön tevékenységei alapján és az Ön beleegyezésével gyűjtött információk

 A következő személyes adatokat is gyűjthetjük abban az esetben, ha Ön további szolgáltatásokat vagy személyre szabott szolgáltatásokat vesz igénybe, vagy ha részt vesz az általunk szervezett különböző eseményeken.

Abban az esetben, ha Ön megnyert egy eseményt, feldolgozzuk az ajándék és a levelezési cím megadásához szükséges adatokat. Abban az esetben, ha díjköteles szolgáltatásokat vesz igénybe, feldolgozzuk a fizetési információkat.

Személyes adatait nem használjuk fel közvetlen marketing célokra, kivéve, ha Ön érdekeivel egyező, konkrét, tájékozott és egyértelmű beleegyezését adta.

 

5. cikk [Személyes adatok nyilvánosságra hozatala - továbbítás harmadik félnek]

Az Ön személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve azokat, amelyeknek szükségük van ezekre az adatokra a Szerződés végrehajtásához, és nem adjuk át harmadik feleknek vagy szervezeteknek a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott körön túl, kivéve, ha Ön ehhez hozzájárult.

A félreértések elkerülése végett, nem osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel marketing célokra, kivéve, ha Ön beleegyezését adja opt-in útján.

Ugyanakkor az Ön hozzájárulása nélkül is felfedhetjük vagy felhasználhatjuk személyes adatait, ha bármely alkalmazandó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy végrehajtható kormányzati kérés erre kötelez minket.

Személyes adatokat harmadik félnek is továbbíthatunk, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alkalmazandó, nevezetesen olyan esetekben, amikor jogos érdekeink vannak, amelyeket nem írnak felül az adatvédelmi érdekek. Ezért az Ön készülékének helyadataira vonatkozó információkat továbbíthatjuk a segélyszolgálatoknak.

Továbbá statisztikai és kutatási célokra harmadik feleknek nem személyes, összesített formátumban továbbíthatunk helymeghatározási információkat vagy egyéb használati adatokat. Az ilyen adatok nem minősülnek személyes adatnak. 

6. cikk - Adatmegőrzési politika

Általában addig tároljuk a személyes adatokat, ameddig a jogos érdekek és/vagy az alkalmazandó jogszabályok indokolják a tárolást.

Helyadatok

A helymeghatározási adatokat 72 óra elteltével automatikusan töröljük. 

Fiókadatok

Ha úgy dönt, hogy e-mailen keresztül deaktiválja fiókját, az adatait a deaktiválási kérelem dátumától számított 45 napig tároljuk. Ezt nevezzük deaktiválási időszaknak, és ez alatt a folyamat alatt az Ön adatai nem hozzáférhetőek.

A deaktiválási időszakon belül lehetősége van arra, hogy újra aktiválja fiókját, kivéve, ha Ön és az XPLORA TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GMBH vagy az XPLORA TECHNOLOGIES AS között külön megállapodás van arról, hogy a deaktiválási időszak kezdete után azonnal megkezdődik az Ön adatainak törlése.

A deaktiválási időszak letelte után megkezdjük a fiókja törlésének folyamatát. A rendszereinkből és a biztonsági mentésekből történő törlés akár egy hetet is igénybe vehet. 

Csevegőüzenetek

A csevegőüzenetek előzményei 1 hónap időtartamig tárolódnak, majd automatikusan törlődnek.

 

7. cikk [Tájékoztatás a jelen adatvédelmi szabályzat módosításairól]

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatot a vonatkozó jogszabályok, a biztonságtechnika vagy bármely más ügy miatt jelentősen megváltoztatjuk, kiegészítjük vagy töröljük, az összes változásról időben, előzetesen értesítjük Önt az Ön által a kísérő alkalmazás ellenőrzéséhez megadott mobiltelefonszámára küldött szöveges üzenetben (SMS), valamint weboldalainkon vagy e-mailben.

A nem lényeges változásokról kizárólag ezeken a weboldalakon keresztül értesítjük.

***

Ezen feltételeket legutoljára 2019 frissítettük. Mindenképpen tájékoztatjuk Önt, ha jelen Általános Szerződési Feltételekben lényeges változtatásokat eszközölünk.